Vol447女神小狐狸Kathryn私房性感紫色内衣秀圆润酥胸完美诱惑写真50P小狐狸爱蜜社

Vol447女神小狐狸Kathryn私房性感紫色内衣秀圆润酥胸完美诱惑写真50P小狐狸爱蜜社

盖昼与开目,则阳行于外,气得流通,故减也。盖脑液下渗也,俗名脑漏,防风汤。

食喘兼外感,散邪消食。则以呕后渴、不渴辨之。

甚则有秽气,鼻出血。 内廉痛者,属厥阴经,以柴胡、青皮行之。

热泻固由火性急迫,亦有热气壅滞不行,不但寒不能运也,所下多或因于暑。一曰热,热甚则灼其血液干枯,干枯则短缩,观物之干者必缩可见也。

《经》谓∶诸逆冲上,皆属于火。寒冷不运,压火而呕者,则温中散寒。

卫气从腹上行,从背下行,伏膂之脉亦背也。痰在腰肾,腰间骨节卒痛,呼吸难任。

Leave a Reply